Τ υ ρ ο κ ο μ ε ί ο Π λ υ μ ά κ η ς

plimakis
ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ ΠΛΥΜΑΚΗΣ ΚΡΗΤΗ

Λ ί γ α Λ ό γ ι α γ ι α τ ο Τ υ ρ ο κ ο μ ε ί ο

Η ιστορία του παραδοσιακού τυριού άλμης «Ασή Γωνιά» ξεκινά το 1949 όταν ο μπάμπας Σταύρος Πλυμάκης, πατέρας του Σήφη, τυροκομούσε το γάλα των προβάτων του στο μητάτο του στα βουνά της Ασή Γωνιάς, ένα κτηνοτροφικό χωριό των Λευκών Ορέων στα όρια των νομών Χανίων και Ρεθύμνης.

Αρκετά χρόνια αργότερα, ο Σήφης Πλυμάκης θέλοντας να αξιοποιήσει το γάλα των προβάτων της δικής του μονάδας δημιουργεί το παραδοσιακό τυροκομείο Πλυμάκης Στ. Ιωσήφ, ένα πλήρως εξοπλισμένο και άρτιο τεχνολογικά τυροκομείο που διατηρεί τις παραδοσιακές μορφές τυροκόμησης.

plymakis
Cheese Factory Plimaki
Cheese Icon
plymakis
Cheese Factory Plimaki
Τα Προϊόντα του Τυροκομείου