Συντάκτης: Blisspoint

Enterprise Greece 2019

Ιούνιος 2019, είμαστε στη Λάρισα. Εδώ σήμερα χτυπάει η καρδιά της Ελληνικής τυροκομίας! Το Bliss Point παρουσιάζεται μαζί με σημαντικούς Έλληνες παραγωγούς σε εταιρίες από όλο τον κόσμο που αγαπούν τα Ελληνικά προιόντα. Looking for pleasure….

περισσότερα