Τ υ ρ ο κ ο μ ε ί ο Σ τ ε ι α κ ά κ η ς

logo Turokomeio steiakakis

Η οικογένεια Στειακάκη από το 1952 και για 3 γενιές συνεχίζει σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις την παραγωγή εξαιρετικών τυροκομικών προϊόντων.

ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ ΣΤΕΙΑΚΑΚΗΣ
Τυριά Στειακάκης

Λ ί γ α Λ ό γ ι α γ ι α τ ο Τ υ ρ ο κ ο μ ε ί ο

Από το 1952, ο Γεώργιος Στειακάκης και η γραβιέρα του με την ιδιαίτερη συνταγή, δημιουργούν τον δικό τους μύθο. Είναι ένας από τους πρώτους τυροκόμους στην Κρήτη που πηγαίνει στη Γαλακτοκομική σχολή της Λάρισας και μελετά την τυροκομία.

Σήμερα το τυροκομείο Στειακάκη είναι μια οικογενειακή επιχείρηση με παράδοση τριών γενεών. Ο Κωνσταντίνος Στειακάκης, με βάση παραδοσιακές συνταγές και οικογενειακές αρχές, παράγει τυριά με τα αυστηρότερα πρότυπα παραγωγής και ωρίμανσης.

Η φιλοσοφία του τυροκομείου έχει τρεις άξονες. Εξαιρετικές εδαφολογικές και κλιματολογικές συνθήκες, αδιάκοπη φροντίδα των παραγωγών γάλακτος και σεβασμός τόσο της πρώτης ύλης όσο και της παραγωγικής διαδικασίας. Το τυροκομείο διαθέτει όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις για τις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς.

TYROKOMEIO steiakakis eggatastaseis
Cheese Icon
Cheese

Κ ρ η τ ι κ ή Γ ρ α β ι έ ρ α

Τυροκομείο Στειακάκη

Η παραγωγή της γραβιέρας στην Κρήτη είναι μια αρχαία τέχνη που αναπτύχθηκε και εξελίχθηκε με την πάροδο του χρόνου από μια οικοτεχνία στα σπίτια σε μια οργανωμένη παραγωγή μοναδικού τυριού. Αυτά είναι τα πιο σημαντικά στοιχεία που επηρεάζουν την τελική γεύση και το χαρακτήρα μιας γραβιέρας.

Η φυλή των αιγών και των προβάτων, η ελεύθερη αγέλη και η χλωρίδα που τρέφονται. Η τέλεια πρώτη ύλη, γάλα από το μοναδικό περιβάλλον της Κρήτης. Η συνταγή της γραβιέρας, η ποιότητα και το ταλέντο του τυροκομείου, η μέθοδος παραγωγής τυριού και η διαδικασία ωρίμανσης.

Ο Κωνσταντίνος Στειακάκης είναι ο τυροκόμος πίσω από τη γραβιέρα Bliss Point Σπηλιάς, τη γραβιέρα σε κόκκινο κρασί, την παλαιωμένη γραβιέρα με θυμάρι, με θρούμπι , με 4 πιπέρια, με άγριο σκόρδο και τον μοναδικό κρασότυρο Κρήτης,

Οι παραγωγοί μας
Τυροκομείο Στειακάκη

Η παραγωγή της γραβιέρας στην Κρήτη είναι μια αρχαία τέχνη που αναπτύχθηκε και εξελίχθηκε με την πάροδο του χρόνου από μια οικοτεχνία στα σπίτια σε μια οργανωμένη παραγωγή μοναδικού τυριού. Αυτά είναι τα πιο σημαντικά στοιχεία που επηρεάζουν την τελική γεύση και το χαρακτήρα μιας γραβιέρας.

Η φυλή των αιγών και των προβάτων, η ελεύθερη αγέλη και η χλωρίδα που τρέφονται. Η τέλεια πρώτη ύλη, γάλα από το μοναδικό περιβάλλον της Κρήτης. Η συνταγή της γραβιέρας, η ποιότητα και το ταλέντο του τυροκομείου, η μέθοδος παραγωγής τυριού και η διαδικασία ωρίμανσης.

Ο Κωνσταντίνος Στειακάκης είναι ο τυροκόμος πίσω από τη γραβιέρα Bliss Point Σπηλιάς, τη γραβιέρα σε κόκκινο κρασί, την παλαιωμένη γραβιέρα με θυμάρι, με θρούμπι , με 4 πιπέρια, με άγριο σκόρδο και τον μοναδικό κρασότυρο Κρήτης,